EUROPEAN CASINO ASSOCIATION เลือกกระดาน doglotto ใหม่

ผู้แทน 33 คนจาก 27 ประเทศรวมตัวกันในลอนดอนเพื่อการสัมมนาคณะผู้แทนใหญ่ของ European Casino Association (ECA) ทีแรกในปี 2018 จัดขึ้นที่ ICE – Totally Gaming ซึ่งเป็นนิทรรศการชั้นแนวหน้าสำหรับอุตสาหกรรม doglotto ในยุโรป หัวข้อสำคัญสำหรับการสัมมนาคณะบุคคลใหญ่เป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ในระยะ 3 ปีด้านหน้า

ภายหลังการนำเสนอการบรรลุผลรวมทั้งความท้าของ ECA ในตอนช่วงเวลาของคณะกรรมการชุดที่แล้วระหว่างปี 2558 ถึงปี 2561 คณะผู้แทนใหญ่ของ ECA ได้โหวตให้คณะกรรมการชุดใหม่

Per Jaldung สมัยก่อนและก็ประธานคณะกรรมการ ECA ที่เพิ่งจะได้รับการเลือกตั้งใหม่มีความเห็นว่า: “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับความเชื่อมั่นจากสมาชิก ECA ทุกคน รวมทั้งสามารถสืบต่อการบรรลุผลที่สำคัญในตอนหลายปีก่อน doglotto ได้บรรลุตามคติพจน์ที่ว่า 

doglotto
doglotto

เสียงของอุตสาหกรรมคาสิโนบนบกที่ได้รับอนุญาตในยุโรปที่มีต่อสถาบันของสหภาพยุโรปรวมทั้งอื่นๆแต่ มีความท้าแล้วก็จังหวะใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างคงทนในสาขาต่างๆยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยี ระเบียบข้อบังคับ

การรับทราบของมวลชน รวมทั้งอื่นๆเป็นผู้แทนของอุตสาหกรรมคาสิโนบนบกที่ได้รับใบอนุมัติ พวกเราจำเป็นต้องตรวจทานให้มั่นใจว่ามีข้อมูลที่ถูกสำหรับคนที่ปรารถนาข้อมูลดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วสำหรับเพื่อการตกลงใจอย่างชาญฉลาด นอกเหนือจากนั้น พวกเราจะยังคงเป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่า หนทางปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม การเล่าเรียน แล้วก็ฯลฯสำหรับสมาชิกแล้วก็ผู้สนับสนุนของพวกเรา”

การตัดสินใจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของคณะบุคคลใหญ่เป็นการยินยอมให้ลิกเตนสไตน์เป็นประเทศสมาชิกที่ 28 ของ ECA ลิกเตนสไตน์จะเสนอโดย Casino doglotto ซึ่งเปิดในประเทศตอนวันที่ 25 เดือนตุลาคม 2017